Üzv : Daxil ol |Qeydiyyatdan |Upload bilik
Axtarış
Qrammatika [Dəyişdirin ]
Dilçilikdə qrammatika (yunan dili: γραμματική) hər hansı bir təbii dildə maddələr, söz və sözlərin tərkibini tənzimləyən struktur qaydalarından ibarətdir. Terim həm də bu qaydaların öyrənilməsinə aiddir və bu sahə fonetika, semantika və praktika ilə tez-tez tamamlanan fonoloji, morfologiya və sintaksisdir.
[Sintaksis][Semiotics][Müqayisəli dilçilik][Tarixi linqvistika][Etimologiya][Yunan dili]
1.Müddəti istifadə edin
2.Etimologiya
3.Tarix
4.Qrammatikanın inkişaf etdirilməsi
5.Grama çərçivələri
6.Təhsil
[Videonu Daha Contents ]


Müəlliflik hüququ @2018 Lxjkh