Član : Prijavite se |Registrirajte se |Upload znanja
Tražiti
Tom Wesselmann [Izmijeniti ]
Thomas K. Wesselmann (23. februar 1931. - 17. decembar 2004.) bio je američki umetnik koji je povezan sa pokretom pop arta koji je radio na slikarstvu, kolažu i skulpturi.
[Skulptura][Asemblage: art]
1.Ranim godinama
2.Karijera
2.1.1959-1964
2.2.1965-1970
2.3.1970-ih
2.4.1980-ih
2.5.1990-ih
2.6.2000-2004
3.Lični život
4.Legacy
5.Izabrane izložbe
[Upload Više Sadržaj ]


Autorsko pravo @2018 Lxjkh