Član : Prijavite se |Registrirajte se |Upload znanja
Tražiti
Totalno upravljanje sigurnošću [Izmijeniti ]
Total Security Management (TSM) je poslovna praksa razvijanja i implementacije sveobuhvatnog upravljanja rizikom i prakse sigurnosti za cijeli lanac vrijednosti firme. Ova strategija za unapređenje poslovnih procesa nastoji da stvori dodatnu vrijednost za kompanije kroz upravljanje sigurnošću i zahtjeve otpornosti kao ključnih poslovnih funkcija, a ne kao reakcione troškove. Implementacija TSM podrazumeva detaljnu procenu ključnih internih i eksternih zainteresovanih strana, kanala distribucije i politika i procedura u smislu nivoa spremnosti preduzeća za razne poremećaje.
TSM ohrabruje kompanije da upravljaju sigurnosnim inicijativama kao investicije sa merljivim povratkom i nastoji da transformišu sigurnost iz neto troškova na neto dobit. Pri primjeni TSM-a, teorija smatra da kompanije mogu ostvariti uštedu troškova, poboljšati poslovne procese, smanjiti krađu, poboljšati upravljanje imovinom, povećati pravičnost i dobre volje brenda i poboljšati spremnost i fleksibilnost.
[Lanac vrijednosti]
1.Formulacija
2.Odnos sa Total Quality Management
3.Kompanije koje koriste TSM
4.Kritika
5.Ostali događaji
[Upload Više Sadržaj ]


Autorsko pravo @2018 Lxjkh