Membre : Login |Registre |Pujar coneixement
Cercar
Extrusió de plàstics [Modificació ]
L'extrusió de plàstics és un procés de fabricació d'alt volum en què el plàstic cru es fon i es forma en un perfil continu. L'extrusió produeix elements com tubs / tubs, trencalls, esgrima, baranes de coberta, marcs de finestres, films i làmines de plàstic, recobriments termoplàstics i aïllament de filferro.Aquest procés comença mitjançant l'alimentació de material plàstic (pellets, grànuls, escates o pols) d'una tremuja al barril de l'extrusora. El material es deriva gradualment per l'energia mecànica generada pels cargols de tornejat i pels escalfadors disposats al llarg del canó. El polímer fos es veurà obligat a formar una matriu, que forma el polímer en una forma que es endureix durant el refredament.
[Plàstic]
1.Història
2.Procés
3.Disseny de cargol
4.Típics materials d'extrusió
5.Tipus de matrius
5.1.Extrusió de pel lícula buida
5.2.Extrusió de làmina / pel·lícula
5.3.Extrusió de tubs
5.4.Sobre extrusió de revestiment
5.5.Coextrusió
5.6.Recobriment d'extrusió
6.Extrusions compostes
7.Avantatges
[Pujar Més Contingut ]


Drets d'autor @2018 Lxjkh