Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Herman Melville [Addasu ]
Herman Melville (Awst 1, 1819 - Medi 28, 1891) oedd nofelydd Americanaidd, awdur stori fer, a bardd cyfnod y Dadeni America. Mae ei waith mwyaf adnabyddus yn cynnwys Typee (1846), cyfrif rhamantus o'i brofiadau ym mywyd Polynesaidd, a'i nofel morfilod Moby-Dick (1851). Roedd ei waith bron yn anghofio yn ystod ei 30 mlynedd diwethaf. Mae ei ysgrifen yn tynnu ar ei brofiad ar y môr fel morwr cyffredin, archwilio llenyddiaeth ac athroniaeth, ac ymgysylltu â gwrthddweud cymdeithas America mewn cyfnod o newid cyflym. Datblygodd arddull gymhleth, baróc; mae'r geirfa yn gyfoethog ac yn wreiddiol, mae ymdeimlad cryf o rythm yn chwythu'r brawddegau cywrain, mae'r delweddau yn aml yn chwilfrydig neu'n eironig, ac mae'r dwysedd o ymyrraeth yn ymestyn i ysgrythur, myth, athroniaeth, llenyddiaeth, a'r celfyddydau gweledol.Ganed Melville yn Ninas Efrog Newydd, trydydd plentyn masnachwr mewn nwyddau sych Ffrangeg. Daeth ei addysg ffurfiol i ben yn sydyn ar ôl iddo farw ei dad ym 1832, gan adael y teulu mewn straen ariannol. Yn fyr daeth yn athro cyn iddo fynd i'r môr ym 1839 fel morwr ar long masnach. Yn 1840, arwyddodd ar fwrdd yr Asmer whaler am ei daith môr môr cyntaf ond neidiodd long yn Ynysoedd y Marquesas. Dychwelodd i Boston ym 1844 ar ôl anturiaethau pellach.Ei lyfr cyntaf oedd Mathe (1846), cyfrif hynod rhamantus o'i fywyd ymysg Polynesiaid. Daeth yn werthwr mor dda iddo ysgrifennu y dilyniant Omoo (1847). Anogodd y llwyddiannau hyn ef i briodi Elizabeth Shaw, merch teulu Boston amlwg, ond roedd y llwyddiant yn anodd ei gynnal. Ei nofel gyntaf nad oedd yn seiliedig ar ei brofiadau ei hun oedd Mardi (1849), naratif môr sy'n datblygu i fod yn alegoriaeth athronyddol - ond ni chafodd ei dderbyn yn dda.Derbyniodd adolygiadau cynhesach ar gyfer Redburn (1849), stori am fywyd ar long masnachol, a'i ddisgrifiad 1850 o'r bywyd llym ar fwrdd rhyfel yn White-Jacket, ond nid oeddent yn darparu diogelwch ariannol.Ym mis Awst 1850, symudodd Melville ei deulu sy'n tyfu i Arrowhead, fferm ger Pittsfield, Massachusetts, lle sefydlodd gyfeillgarwch dwys ond yn fyr gyda Nathaniel Hawthorne, y mae'n ymroddedig i Moby-Dick. Roedd y nofel hon yn fethiant masnachol arall, a gyhoeddwyd i adolygiadau cymysg. Daeth gyrfa Melville fel awdur poblogaidd i ben yn effeithiol gyda derbyniad oer Pierre (1852), yn rhannol bortread satirig o'r diwylliant llenyddol ar y pryd. Ymddangosodd ei nofel Rhyfel Revolutionary Israel Potter ym 1855. O 1853 i 1856, cyhoeddodd Melville ffuglen fer mewn cylchgronau, yn fwyaf arbennig "Bartleby, the Scrivener" (1853), "The Encantadas" (1854), a "Benito Cereno" (1855) . Casglwyd y storïau hyn a thri stori arall yn 1856 fel The Piazza Tales. Ym 1857, fe deithiodd i Loegr lle ymunodd â Hawthorne am y tro cyntaf ers 1852, ac yna aeth ymlaen i daith ger y Dwyrain Ger. Y Hyder-Dyn (1857) oedd y gwaith rhyddiaith diwethaf a gyhoeddodd. Symudodd i Efrog Newydd i gymryd swydd fel Arolygydd Tollau a throsi i farddoniaeth. Brwydr-Pieces ac Agweddau o'r Rhyfel (1866) oedd ei fyfyrdod barddonol ar gwestiynau moesol Rhyfel Cartref America.Yn 1867, bu farw ei phlentyn hynaf, Malcolm, yn y cartref oddi wrth arllwys hunangynhwysol. Cyhoeddwyd Clarel: Poem a Pererindod yn y Tir Sanctaidd ym 1876, epig metaphisegol. Yn 1886, bu farw ei fab Stanwix ac ymddeolodd Melville. Yn ystod ei flynyddoedd diwethaf, cyhoeddodd yn breifat ddwy gyfrol o farddoniaeth, adawodd un gyfrol heb ei gyhoeddi, a'i ddychwelyd i ryddiaith y môr. Gadawyd y novella Billy Budd heb ei orffen ar ei farwolaeth ond fe'i cyhoeddwyd ym 1924.Roedd marwolaeth Melville o glefyd cardiofasgwlaidd yn 1891 yn ennyn diddordeb adfywiol yn ei waith.Daeth canmlwyddiant ei eni yn 1919 yn fan cychwyn y "Revival Melville." Fe ddarganfuodd beirniaid ei waith, ymchwiliodd ysgolheigion ei fywyd, mae ei brif nofelau a'i storïau wedi dod i gael eu hystyried yn ddosbarthiadau byd-eang, ac mae ei farddoniaeth wedi ennill parch yn raddol..
[Llyfr teithio][Naratif gwartheg][Ffuglen farwol][Allegory][Stori uchel][Bardd][Beibl][Y Piazza Tales][Ger y Dwyrain][Barddoniaeth]
1.Bywgraffiad
1.1.Bywyd cynnar
1.2.1832-1838: Ar ôl marwolaeth y tad
1.3.1839-1844: Blynyddoedd ar y môr
1.4.1845-1850: Awdur llwyddiannus
1.5.1850-1851: Hawthorne a Moby-Dick
1.6.1852-1857: Awdur aflwyddiannus
1.7.1857-1876: Bardd
1.8.1877-1891: Blynyddoedd olaf
1.9.Marwolaeth
2.Arddull ysgrifennu
3.Ymateb critigol
3.1.Adolygiad beirniadol yn ystod ei oes
3.2.Adfywiad Melville ac Astudiaethau Melville
3.3.Argraffiadau beirniadol
3.4.Cymdeithas Melville
3.5.Barddoniaeth Melville
3.6.Astudiaethau rhyw
3.7.Cyfraith a llenyddiaeth
4.Themâu
5.Etifeddiaeth ac anrhydeddau
6.Llyfryddiaeth ddethol
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh