Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Slackware [Addasu ]
Mae Slackware yn ddosbarthiad Linux a grëwyd gan Patrick Volkerding yn 1993. Yn wreiddiol yn seiliedig ar System Softlanding Linux, Slackware wedi bod yn sail i lawer o ddosbarthiadau Linux eraill, yn fwyaf nodedig y fersiynau cyntaf o ddosbarthiadau SUSE Linux, ac yn y dosbarthiad hynaf sy'n cael ei gynnal o hyd.
Nod Slackware yw sefydlogrwydd dylunio a symlrwydd a bod y dosbarthiad Linux "Unix-like" mwyaf. Mae'n gwneud cyn lleied o addasiadau â phosib i becynnau meddalwedd o fyny i fyny'r afon ac mae'n ceisio peidio rhagweld defnyddio achosion neu osgoi penderfyniadau defnyddwyr. Mewn cyferbyniad â'r rhan fwyaf o ddosbarthiadau Linux modern, Slackware yn darparu unrhyw weithdrefn gosod graffigol a dim datrysiadau awtomatig o becynnau meddalwedd. Mae'n defnyddio ffeiliau testun plaen a dim ond set fach o sgriptiau cregyn ar gyfer ffurfweddu a gweinyddu. Heb ei ddiwygio ymhellach mae'n esgyn i amgylchedd rhyngwyneb gorchymyn-lein. Oherwydd ei nifer o nodweddion ceidwadol a syml, mae Slackware yn cael ei hystyried yn fwyaf addas ar gyfer defnyddwyr Linux datblygedig a thechnegol.
Mae Slackware ar gael ar gyfer y pensaernļau IA-32 a x86_64, gyda phorthladd i'r bensaernïaeth ARM. Er mai Slackware yw meddalwedd ffynhonnell agored ac am ddim, nid oes ganddi gyfleuster olrhain namau ffurfiol na storfa god gyhoeddus, gyda datganiadau yn cael eu cyhoeddi o bryd i'w gilydd gan Volkerding. Nid oes unrhyw weithdrefn aelodaeth ffurfiol ar gyfer datblygwyr a Volkerding yw'r prif gyfrannwr i ddatganiadau.
[Model ffynhonnell agored][Cnewyllyn Linux][Gofod defnyddiwr][Trwydded feddalwedd]
1.Enw
2.Hanes
2.1.Geni
2.2.Datblygu
3.Athroniaeth ddylunio
4.Model datblygu
5.Pecynnau
5.1.Rheoli
5.2.Datrys dibyniaeth
5.3.Adferiadau
6.Datganiadau
7.Cefnogaeth
8.Pensaernïaeth caledwedd
9.Dosbarthiad
10.Defnyddiwch
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh