Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Unix-like [Addasu ]
Un Unix-like (a elwir weithiau fel UN * X neu * nix) system weithredu yw un sy'n ymddwyn mewn modd tebyg i system Unix, ac nid o reidrwydd yn cydymffurfio â neu yn cael ei ardystio i unrhyw fersiwn o Fanyleb UNIX Sengl. Mae Unix-like cais yn un sy'n ymddwyn fel y gorchymyn Unix cyfatebol neu gregyn. Nid oes unrhyw safon ar gyfer diffinio'r term, ac mae rhywfaint o wahaniaeth barn yn bosibl i ba raddau y mae system weithredu neu gymhwysiad penodol yn "Unix-like".
Gall y term gynnwys systemau gweithredu ffynhonnell agored a rhad ac am ddim a ysbrydolwyd gan Bell Labs 'Unix neu wedi'u dylunio i efelychu ei nodweddion, gwaith masnachol a pherchnogol-alikes, a hyd yn oed fersiynau yn seiliedig ar y cod ffynhonnell UNIX trwyddedig (a all fod yn ddigon "Unix-like "i basio ardystiad a dwyn y nod masnach" UNIX ").
[System weithredu][Safon dechnegol][Meddalwedd ffynhonnell am ddim ac agored][Trwydded feddalwedd]
1.Diffiniad
2.Hanes
3.Categorïau
4.Haenau cydweddu
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh