Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Hawliau trawsryweddol yn y Deyrnas Unedig [Addasu ]
Ers y 1990au, mae cyfres o gyfreithiau wedi bod yn rhoi mwy o hawliau a diogelwch i bobl drawsryweddol yn y Deyrnas Unedig yn raddol yn y meysydd dogfennau hunaniaeth, hawl i briodi, a mesurau gwrthwahaniaethu ym meysydd cyflogaeth, addysg, tai, a gwasanaethau.
Weithiau, roedd pobl drawsrywiol yn gallu cael dogfennau hunaniaeth a ddiwygiwyd yn anffurfiol tan ddyfarniad 1970, a fyddai'n dod i ben yr arfer ar gyfer y degawdau canlynol. Ar ôl dyfarniad 2002 gan Lys Hawliau Dynol Ewrop yn erbyn llywodraeth y DU, pasiodd y Senedd Ddeddf Cydnabyddiaeth Rhyw 2004 i ganiatáu i bobl wneud cais i newid eu rhyw gyfreithiol.
Roedd mesurau gwrthwahaniaethu wedi bodoli ers 1999, wedi'u cryfhau i gynnwys geiriad gwrth-aflonyddu yn y 2000au, ac yn 2010, cynhwyswyd ailbennu rhywedd fel nodwedd warchodedig yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Gyda chyflwyniad priodas o'r un rhyw yn 2013, daeth yn bosibl i briod newid eu rhyw yn gyfreithiol heb ofyn am ysgariad.
[Trawsrywiol][Priodas o'r un rhyw]
1.Dosbarthiad meddygol
2.Cydnabyddiaeth rhyw
2.1.Rhywun di-ddeuaidd
3.Gwarchodiadau gwahaniaethu
4.Priodas
4.1.Corbett v Corbett
4.2.Sefyllfa ers Deddf Cydnabod Rhyw 2004
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh