Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Impresario [Addasu ]
Mae impresario (o'r impressa Eidaleg, "menter neu ymgymeriad") yn berson sy'n trefnu ac yn aml yn ariannu cyngherddau, dramâu, neu operâu, gan gyflawni rôl sy'n debyg i reolwr artist neu gynhyrchydd ffilm neu deledu.
Dechreuodd y term ym myd cymdeithasol ac economaidd opera Eidalaidd, y bu'r argraffydd yn ffigwr allweddol trefniad tymor lyric o ganol y 18fed ganrif i'r 1830au. Fe wnaeth perchnogion y theatr, fel arfer amaturiaid bonheddig, gyhuddo'r argraffiwr wrth llogi cyfansoddwr (hyd nes y disgwylir i'r opsâu 1850au fod yn newydd) a'r gerddorfa, canwyr, gwisgoedd a setiau, er eu bod yn tybio risg ariannol sylweddol. Yn 1786, fe wnaeth Mozart ddiddanu'r straen a'r beichiogrwydd emosiynol mewn un fargen Der Schauspieldirektor (The Impresario). Roedd Antonio Vivaldi yn anarferol wrth weithredu fel argraffydd a chyfansoddwr; yn 1714 bu'n rheoli tymhorau yn Teatro San Angelo yn Fenis, lle dilynodd ei opera Orlando finto pazzo gan nifer o bobl eraill.
Fe wnaeth Alessandro Lanari (1787-1852), a ddechreuodd fel perchennog siop a oedd yn cynhyrchu gwisgoedd, gael gwared ar y canolwr mewn cyfres o dymorau llwyddiannus a gynhyrchodd ar gyfer Teatro La Pergola, yn Fflorens, a gyflwynodd y cyntaf o fersiwn cyntaf Verdi. Macbeth, dau o operâu Bellini a phump o Donizetti, gan gynnwys Lucia di Lammermoor. Dechreuodd Domenico Barbaia (1778-1841) fel gweinydd caffi a gwneud ffortiwn yn La Scala, yn Milan, lle roedd hefyd yn gyfrifol am y weithred gamblo a chyflwyno roulette.
Roedd y Dduges Elisabeth, Sophie of Mecklenburg, yn gysesordordydd a oedd hefyd yn llywyddu cerddoriaeth llys Gogledd Almaeneg yr ail ganrif ar bymtheg fel impresario.
[Chwarae: theatr][Opera][Opera Eidalaidd][Giuseppe Verdi][Vincenzo Bellini][Gaetano Donizetti]
1.Defnydd modern
2.Cymhwyso'r tymor
3.Argraffyddion nodweddiadol
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh