Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Lleoli brawddegau [Addasu ]
Lleoli'r ddedfryd yw'r gofod llorweddol rhwng brawddegau yn y testun cysod. Mater o confensiwn teipograffyddol ydyw. Ers cyflwyno argraffu teip symudol yn Ewrop, defnyddiwyd amryw o gonfensiynau gwahanu brawddegau mewn ieithoedd gydag wyddor Lladin. Mae'r rhain yn cynnwys lle ar gyfer geiriau arferol (fel rhwng y geiriau mewn brawddeg), un lle wedi'i ehangu, a dau le llawn.Hyd at yr 20fed ganrif, roedd cyhoeddi tai ac argraffwyr mewn llawer o wledydd yn defnyddio gofod ychwanegol rhwng brawddegau. Roedd yna eithriadau i'r dull gwahanu traddodiadol hwn - roedd rhai argraffwyr yn defnyddio rhyngddynt rhwng brawddegau nad oedd yn fwy na rhyngwyneb geiriau. Roedd hwn yn faes Ffrangeg - sef term sy'n gyfystyr â mannau brawddegau un gofod tan ddiwedd yr 20fed ganrif. Gyda chyflwyniad y teipiadur yn ddiwedd y 19eg ganrif, defnyddiodd tywyswyr ddau le rhwng brawddegau i amddifadu'r arddull a ddefnyddir gan fathau o fathau traddodiadol. Er bod gwahanu brawddegau eang wedi'i chwblhau'n raddol yn y diwydiant argraffu yng nghanol yr 20fed ganrif, parhaodd yr arfer ar deipiaduron ac yn ddiweddarach ar gyfrifiaduron. Efallai oherwydd hyn, mae llawer o ffynonellau modern nawr yn honni bod y gofod eang hwnnw wedi'i greu ar gyfer y teipiadur.Mae'r ymadrodd brawddegau dymunol neu gywir yn cael ei drafod yn aml ond mae llawer o ffynonellau nawr yn dweud bod lle ychwanegol yn angenrheidiol nac yn ddymunol. O tua 1950, daeth un mannau brawddegau yn safonol mewn llyfrau, cylchgronau a phapurau newydd, ac mae'r mwyafrif o ganllawiau arddull sy'n defnyddio wyddor sy'n deillio o Lladin fel sail iaith bellach yn rhagnodi neu'n argymell defnyddio un lle ar ôl atal dedfryd . Fodd bynnag, mae rhai ffynonellau yn dal i nodi bod mannau ychwanegol yn gywir neu'n dderbyniol. Mae'r ddadl yn parhau. Mae'n well gan lawer o bobl wahanu brawddegau dwbl ar gyfer defnydd anffurfiol oherwydd dyna sut y cawsant eu dysgu i deipio. Ceir dadl ynghylch pa gonfensiwn sy'n fwy darllenadwy; mae'r ychydig astudiaethau uniongyrchol diweddar a gynhaliwyd ers 2002 wedi cynhyrchu canlyniadau annhebygol.
1.Hanes
1.1.Cysodi traddodiadol
1.2.Math fecanyddol a dyfodiad y teipiadur
1.3.Trawsnewid i lefydd sengl
2.Llenyddiaeth fodern
2.1.Typography
2.2.Arddulliau arddull a iaith
2.2.1.Canllawiau arddull
2.2.2.Canllawiau iaith
2.3.Canllawiau gramadeg
3.Oedran ddigidol
4.Dadlau
5.Effeithiau ar ddarllenadwyedd ac eglurder
5.1.Astudiaethau
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh