Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Lleoli brawddegau
1.Hanes
1.1.Cysodi traddodiadol
1.2.Math fecanyddol a dyfodiad y teipiadur
1.3.Trawsnewid i lefydd sengl
2.Llenyddiaeth fodern
2.1.Typography
2.2.Arddulliau arddull a iaith
2.2.1.Canllawiau arddull
2.2.2.Canllawiau iaith
2.3.Canllawiau gramadeg
3.Oedran ddigidol [Addasu ]
Yn ystod y cyfnod cyfrifiadurol, mae nifer o wahanol fathau o ddulliau gwahanu rhwng brawddegau yn cael eu trin gan wahanol becynnau meddalwedd. Mae rhai systemau yn derbyn beth bynnag yw'r mathau o ddefnyddwyr, tra bod eraill yn ceisio newid y gofod, neu ddefnyddio mewnbwn y defnyddiwr fel dull o ganfod brawddegau. Mae proseswyr geiriau cyfrifiadurol, a meddalwedd cysodi megis Troff a TeX, yn caniatáu i ddefnyddwyr drefnu testun mewn modd a oedd yn flaenorol ond ar gael i fathau o fathau o broffesiynau.Mae'r amgylchedd golygu testun yn Emacs yn defnyddio gofod dwbl yn dilyn cyfnod i nodi diwedd brawddegau yn ddi-ambiw; mae'r confensiwn gofod dwbl yn atal dryswch gyda chyfnodau o fewn brawddegau sy'n arwydd o fyrfoddau. Mae'r modd y mae Emacs yn cydnabod diwedd dedfryd yn cael ei reoli gan y lleoliad brawddeg-end-double-space a dedfryd-end. Mae'r olygydd vi hefyd yn dilyn y confensiwn hwn; felly, mae'n gymharol hawdd i drin (neidio drosodd, copïo, dileu) brawddegau cyfan yn emacs a vi.Mae rhaglen trodeglwyr Unix troff yn defnyddio dau le i nodi diwedd y ddedfryd. Mae hyn yn caniatįu i'r mathfynebwr wahaniaethu rhwng terfynau dedfrydu o fyrfoddau a'u cysodi'n wahanol. Byddai fersiynau cynnar o droff, a oedd yn eu mathau yn unig mewn ffontiau lled sefydlog, yn ychwanegu ail gofod rhwng brawddegau yn awtomatig, a gafodd eu canfod yn seiliedig ar y cyfuniad o atalnodi terfynol a phorthiant llinell.Nid yw Microsoft Word yn trin brawddegau yn wahanol yn ddiofyn, ond mae'n well y gellir gosod y gwiriad gramadeg yn well gan nifer penodol o fannau rhwng brawddegau.Mae TeX yn cysoni "gofod rhyngosod" ar ôl cyfnod oni bai bod y cyfnod yn dilyn llythyr cyfalaf (fel yn y llythrennau cyntaf) neu fe'i cyfarwyddir fel arall. Mae hwn yn ofod amrywiol sydd fel rheol yn ehangach na "gofod rhyng-destun".Ar rai llwyfannau sgrîn cyffwrdd modern, gan gynnwys Android a iOS, mae teipio dau le yn olynol yn cael ei ddehongli'n awtomatig i olygu diwedd dedfryd, ac mae cyfnod wedi'i fewnosod yn awtomatig.Fodd bynnag, dim ond un gofod sy'n cael ei gadw.Mae lleoedd lluosog yn cael eu dileu yn ddiofyn yn y rhan fwyaf o gynnwys y We Fyd-eang, waeth a ydynt yn gysylltiedig â brawddegau ai peidio. Mae yna opsiynau ar gyfer cadw gofod, megis yr eiddo gofod gwyn CSS, a'r tag. Mae Twitter yn cadw mannau ychwanegol mewn mewnbwn defnyddwyr ar eu gwefan. Mae HTML hefyd yn cynnwys nifer o endidau gofod eraill nad ydynt yn cael eu cwympo, megis gofod em, gofod en, a lle nad yw'n torri. Nid yw rhai cymeriadau gofod Unicode hefyd wedi cwympo ar y we..
[Meddalwedd]
4.Dadlau
5.Effeithiau ar ddarllenadwyedd ac eglurder
5.1.Astudiaethau
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh