Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Lleoli brawddegau
1.Hanes
1.1.Cysodi traddodiadol
1.2.Math fecanyddol a dyfodiad y teipiadur
1.3.Trawsnewid i lefydd sengl
2.Llenyddiaeth fodern
2.1.Typography
2.2.Arddulliau arddull a iaith
2.2.1.Canllawiau arddull
2.2.2.Canllawiau iaith
2.3.Canllawiau gramadeg
3.Oedran ddigidol
4.Dadlau
5.Effeithiau ar ddarllenadwyedd ac eglurder [Addasu ]
Mae hawliadau'n amrywio o ran darllenadwyedd a darllenadwyedd y dulliau gwahanu brawddeg sengl a dwbl-gan gynigwyr ar y ddwy ochr. Mae cefnogwyr llefydd sengl yn honni bod cyfarwyddyd â'r safon gyfredol mewn llyfrau, cylchgronau, a'r We yn gwella darllenadwyedd, bod mannau dwbl yn edrych yn rhyfedd mewn testun gan ddefnyddio ffontiau cyfrannol, a bod y "afonydd" a'r "tyllau" a achosir gan fannau dwbl yn amharu ar ddarllenadwyedd. Datganodd y rhai sy'n cynnig dedfryd dwbl yn y ddeddf fod y gofod ychwanegol rhwng brawddegau yn gwella darllenadwyedd trwy roi egwyliau cliriach rhwng brawddegau a gwneud testun yn fwy darllenadwy, yn enwedig yn nodi'r gwahaniaeth gweledol bach rhwng dot a choma.Fodd bynnag, mae barn teipograffig fel arfer yn anecdotaidd heb unrhyw sail mewn tystiolaeth. "Nid yw barn bob amser yn ddiogel i ddarllenadwyedd print", a phan fydd astudiaethau uniongyrchol yn cael eu cynnal, gall barn anecdotaidd - hyd yn oed y rhai sy'n arbenigwyr - fod yn ffug. Mae'n bosibl y dangosir bod testun sy'n ymddangos yn ddarllenadwy (yn fwyngar ar yr olwg gyntaf) yn amharu ar effeithiolrwydd darllen pan fo astudiaeth wyddonol yn destun pwnc.
[Typography]
5.1.Astudiaethau
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh