Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Lleoli brawddegau
1.Hanes
1.1.Cysodi traddodiadol
1.2.Math fecanyddol a dyfodiad y teipiadur
1.3.Trawsnewid i lefydd sengl
2.Llenyddiaeth fodern
2.1.Typography
2.2.Arddulliau arddull a iaith
2.2.1.Canllawiau arddull
2.2.2.Canllawiau iaith
2.3.Canllawiau gramadeg
3.Oedran ddigidol
4.Dadlau
5.Effeithiau ar ddarllenadwyedd ac eglurder
5.1.Astudiaethau [Addasu ]
Mae astudiaethau uniongyrchol ar wahanu brawddegau yn cynnwys y rhai gan Loh, Branch, Shewanown, ac Ali (2002); Clinton, Cangen, Holschuh, a Shewanown (2003); a Ni, Branch, a Chen (2004), gyda chanlyniadau yn ffafrio gwahanu sengl, dwbl na thriphlyg. Cyflymder darllen cyfranogwyr profion astudiaeth 2002 ar gyfer darnau o frawddegau sengl a dwbl o destun testun ar y sgrin. Dywedodd yr awduron fod "y 'grŵp gofod dwbl' yn cymryd amser hirach yn gyson i orffen na'r grŵp 'gofod sengl' ond daeth i'r casgliad" nad oedd digon o dystiolaeth i awgrymu bod gwahaniaeth sylweddol yn bodoli ". Dadansoddodd astudiaethau 2003 a 2004 arwynebedd ar y sgrin sengl, dwbl a thriphlyg. Yn y ddau achos, dywedodd yr awduron nad oedd digon o dystiolaeth i dynnu casgliad. Cynhaliodd Ni, Branch, Chen, a Clinton astudiaeth debyg yn 2009 gan ddefnyddio newidynnau gofod union yr un fath. Daeth yr awduron i'r casgliad bod y "canlyniadau yn darparu digon o dystiolaeth bod amser a dealltwriaeth yn gwahaniaethu'n sylweddol ymhlith gwahanol wahaniaethau rhyngddynt rhwng brawddegau".
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh