Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Lleoli brawddegau
1.Hanes
1.1.Cysodi traddodiadol [Addasu ]
Uchod: Brawddegau rhyng-eang yn cysodi testun gydag, o leiaf, gofod em rhwng brawddegau (1909). Isod: testun cysyn o fras Ffrengig (1874)Yn fuan ar ôl dyfeisio math symudol, crëwyd gofod amrywiol iawn a allai greu mannau o unrhyw faint, a chaniateir i gyfiawnhad berffaith hyd yn oed. Canllawiau arddulliau mathemateg Ewropeaidd America, Saesneg a mathemategau eraill (a elwir hefyd yn rheolau argraffwyr) safonau gofod penodol a oedd i gyd yn yr un modd yn yr un modd o'r 18fed ganrif ymlaen. Nododd y canllawiau hyn - ee, Jacobi yn y DU (1890) a MacKellar, Harpel, a De Vinne (1866-1901) yn yr Unol Daleithiau - y dylid dileu brawddegau, a dylai'r geiriau fod yn 1/3 neu 1/2 em-spaced. Byddai maint cymharol y gwahanu brawddeg yn amrywio yn dibynnu ar faint y mannau geiriau a'r anghenion cyfiawnhad. Ar gyfer y rhan fwyaf o wledydd, roedd hyn yn parhau i fod yn safon ar gyfer gwaith cyhoeddedig tan yr 20fed ganrif. Eto, hyd yn oed yn y cyfnod hwn, roedd yna gyhoeddi tai (yn enwedig yn Ffrainc) a oedd yn defnyddio gofod geiriau safonol rhwng brawddegau - techneg o'r enw llefydd Ffrangeg.
1.2.Math fecanyddol a dyfodiad y teipiadur
1.3.Trawsnewid i lefydd sengl
2.Llenyddiaeth fodern
2.1.Typography
2.2.Arddulliau arddull a iaith
2.2.1.Canllawiau arddull
2.2.2.Canllawiau iaith
2.3.Canllawiau gramadeg
3.Oedran ddigidol
4.Dadlau
5.Effeithiau ar ddarllenadwyedd ac eglurder
5.1.Astudiaethau
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh