Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Lleoli brawddegau
1.Hanes
1.1.Cysodi traddodiadol
1.2.Math fecanyddol a dyfodiad y teipiadur
1.3.Trawsnewid i lefydd sengl [Addasu ]
Yn gynnar yn yr 20fed ganrif, dechreuodd rhai argraffwyr ddefnyddio un a hanner o leoedd rhyng-destun ("quad") i ddedfrydau ar wahân. Parhaodd y safon hon mewn defnydd, i ryw raddau, i'r 1990au.Dechreuodd cylchgronau, papurau newydd a llyfrau fabwysiadu'r confensiwn gofod sengl yn yr Unol Daleithiau yn y 1940au ac yn y Deyrnas Unedig yn y 1950au. Nid oedd typists yn symud i lefydd sengl ar yr un pryd. Roedd yr awdur ar gyfartaledd yn dal i ddibynnu ar y teipiadur i greu testun-gyda'i gyfyngiadau gofod mecanyddol cynhenid.Dechreuodd datblygiadau technolegol effeithio ar ddulliau gwahanu brawddegau. Yn 1941, cyflwynodd IBM y Weithrediaeth, teipiadur teipiau sy'n gallu lleoedd cyfrannol - a oedd wedi cael ei ddefnyddio mewn cysodi mathemateg proffesiynol ers cannoedd o flynyddoedd. Roedd yr arloesedd hwn yn torri'r ddaliad a gafodd y ffont monospaced ar y teipiadur, gan leihau difrifoldeb ei gyfyngiadau mecanyddol. Erbyn y 1960au, anwybyddodd systemau ffototeipio electronig redeg lle gwyn yn y testun. Roedd hyn hefyd yn wir am y We Fyd-eang, gan fod HTML fel arfer yn anwybyddu mannau ychwanegol, er bod safon CSS CSS yn ychwanegu opsiwn yn 2011 a all gadw lleoedd ychwanegol yn swyddogol. Yn yr 1980au, roedd meddalwedd cyhoeddi penbwrdd yn darparu offer fformatio mwy datblygedig i'r ysgrifennwr ar gyfartaledd. Erbyn diwedd yr 20fed ganrif, roedd llenyddiaeth ar y gair ysgrifenedig wedi dechrau addasu ei ganllawiau ar wahanu brawddegau.
2.Llenyddiaeth fodern
2.1.Typography
2.2.Arddulliau arddull a iaith
2.2.1.Canllawiau arddull
2.2.2.Canllawiau iaith
2.3.Canllawiau gramadeg
3.Oedran ddigidol
4.Dadlau
5.Effeithiau ar ddarllenadwyedd ac eglurder
5.1.Astudiaethau
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh