Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Averroes
1.Navn
2.Biografi
3.Arbejder
3.1.Kommentarer til Aristoteles og Platon
3.2.Medicin
3.3.Fysik
3.4.Astronomi
3.5.Psykologi
3.6.Retspraksis og lov [Ændring ]
Ibn Rushd er også en højt anerkendt juridisk lærer på Maliki-skolen. Måske er hans mest kendte arbejde på dette område "Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid", en lærebog af Maliki-doktrinen i en komparativ ramme, som er lavet på engelsk som den Distinguished Jurist's Primer. Han er også forfatter til "al-Bayān wa'l-Taḥṣīl, wa'l-Sharḥ wa'l-Tawjīh wa'l-Ta'lıl fi Masā'il al-Mustakhraja", en lang og detaljeret kommentar baseret på "Mustakhraja" af Muḥammad al-`Utbī al-Qurtubī.
4.Filosofiske ideer
4.1.Traditionen med islamisk filosofi
4.2.Forsoning af religion og filosofi
4.3.Guds natur
4.4.Evighed af verden
6.Eftermæle
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh