Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Apollonian og Dionysian [Ændring ]
Apollonian og Dionysian er et filosofisk og litterært begreb, eller dikotomi, der er baseret på visse funktioner i den antikke græske mytologi. Mange vestlige filosofiske og litterære figurer har påberåbt denne dikotomi i kritiske og kreative værker.I græsk mytologi er Apollo og Dionysus begge sønner af Zeus. Apollo er den rationelle tænkning og ordens gud, der tiltrækker forsigtighed og renhed. På den anden side er Dionysus den irrationelle gud og kaos, der tiltrækker følelser og instinkter.Grækerne betragtede ikke de to guder for at være modsætninger eller rivaler, men ofte blev de to guddomme forankret af naturen.
[Koncept][Dionysos]
1.Tysk filosofi
2.Postmodern læsning
3.I antropologi
4.I videnskabelig opdagelse
5.Paglia's brug
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh