Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Tysk filosofi [Ændring ]
Tysk filosofi, der her forstås enten (1) filosofi på tysk eller 2) filosofi af tyskere, har været ekstremt forskelligartet og central til både analytiske og kontinentale traditioner i filosofien i århundreder fra Gottfried Wilhelm Leibniz gennem Immanuel Kant Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger og Ludwig Wittgenstein til nutidige filosoffer. Søren Kierkegaard (en dansk filosof) indgår ofte i undersøgelser af tysk (eller germansk) filosofi på grund af hans omfattende engagement med tyske tænkere.
[Filosofi][Kontinental filosofi]
1.17. århundrede
1.1.Leibniz
2.18. århundrede
2.1.Wolff
2.2.Kant
3.19. århundrede
3.1.Tysk idealisme
3.2.Schopenhauer
3.3.Karl Marx og de unge hegelier
3.4.Nykantianisme
3.5.Nietzsche
4.20. århundrede
4.1.Analytisk filosofi
4.1.1.Frege, Wittgenstein og Wienerkirken
4.2.Kontinental filosofi
4.2.1.fænomenologi
4.2.2.Hermeneutik
4.2.3.Frankfurt School
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh