Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Filosofernes indbyrdes sammenhæng
1.Baggrund
2.Indhold
2.1.Ud over kætteri
3.Resumé
3.1.Occasionalism
3.2.Kosmologi og astronomi [Ændring ]
Al-Ghazali udtrykker sin støtte til en videnskabelig metode baseret på demonstration og matematik, mens han diskuterer astronomi. Efter at have beskrevet de videnskabelige fakta i solformørkningen, der følger af månen, der kommer mellem solen og jorden og månens formørkelse fra jorden, der kommer mellem solen og månen, skriver han:Den, der mener at engagere sig i en diskussion for at afvise en sådan teori, er en religiøs plage, der skader religion og svækker den. For disse spørgsmål hviler på demonstrationer, geometriske og aritmetiske, der ikke giver plads til tvivl.I hans forsvar for asaritets doktrin om et skabt univers, der er temporært begrænset, mod den aristoteliske doktrin om et evigt univers, foreslog Al-Ghazali modalteorien om mulige verdener og hævdede, at deres virkelige verden er den bedste af alle mulige verdener blandt de alle de alternative tidslinjer og verdenshistorier, som Gud muligvis kunne have skabt. Hans teori er parallelt med Duns Scotus i det 14. århundrede. Selvom det er usikkert, om Al-Ghazali havde nogen indflydelse på Scotus, kan de begge have afledt deres teori fra deres aflæsninger af Avicenna's metafysik.
[aristotelisme][Verdenshistorie]
4.Kritisk modtagelse
5.Eftermæle
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh