Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Al-Farabi
1.Biografi
1.1.Iransk oprindelse teori
1.2.Turkisk oprindelse teori
1.3.Liv og uddannelse
2.Farabi's religiøse overbevisning
3.Værker og bidrag
3.1.Alkymi
3.2.Logik [Ændring ]
Selv om han hovedsagelig var en aristotelisk logiker, inkluderede han en række ikke-aristoteliske elementer i hans værker. Han diskuterede emnerne for fremtidige kontingenter, antallet og forholdet mellem kategorierne, forholdet mellem logik og grammatik og ikke-aristoteliske former for indledning. Han krediteres også med at kategorisere logik i to separate grupper, den første er "ide" og den anden er "bevis".Al-Farabi overvejede også teorierne om betingede syllogmer og analog indledning, som var en del af den steiske tradition for logik snarere end den aristoteliske. En anden tilføjelse al-Farabi til den aristoteliske tradition var hans introduktion af begrebet poetisk syllogisme i en kommentar til Aristoteles poetik.
[Grammatik][stoicisme][Poetik: Aristoteles]
3.3.musik
3.4.Filosofi
3.5.Fysik
3.6.Psykologi
4.Filosofisk tanke
4.1.påvirkninger
4.2.Al-Farabi, Aristotle, Maimonides
5.Tanke
5.1.Metafysik og kosmologi
5.2.Epistemologi og eskatologi
5.3.Psykologi, sjælen og profetisk viden
5.4.Praktisk filosofi (etik og politik)
6.Eftermæle
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh