Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
neologisme [Ændring ]
En neologisme (/ niːɒlədʒɪzəm /; fra græsk νέο- néo-, "new" og λόγος lógos, "speech, utterance") er et relativt nyt eller isoleret udtryk, ord eller sætning, der kan være i gang med at indgå i fælles brug, men det er endnu ikke fuldt accepteret til det almindelige sprog. Neologismes er ofte direkte henførbare til en bestemt person, publikation, periode eller begivenhed. I processen med sprogdannelse er neologismene mere modne end protologer.
[Gamle græsk][Protologism]
1.Baggrund
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh