Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Viden [Ændring ]
Viden er en fortrolighed, bevidsthed eller forståelse for nogen eller noget, såsom fakta, informationer, beskrivelser eller færdigheder, som erhverves gennem erfaring eller uddannelse ved at opfatte, opdage eller lære.Viden kan referere til en teoretisk eller praktisk forståelse af et emne. Det kan være implicit (som med praktisk færdighed eller ekspertise) eller eksplicit (som med den teoretiske forståelse af et emne); Det kan være mere eller mindre formelt eller systematisk. I filosofien kaldes videnstudiet epistemologi; Filosofen Platon berømte omhyggeligt viden som "retfærdig sandt tro", selv om denne definition nu tænkes af nogle analytiske filosoffer at være problematisk på grund af Gettier-problemerne, mens andre forsvarer den platonske definition. Imidlertid findes der flere definitioner af viden og teorier for at forklare den.Viden erhvervelse involverer komplekse kognitive processer: opfattelse, kommunikation og ræsonnement; mens viden også siges at være relateret til anerkendelseskapaciteten hos mennesker.
[Information][Beskrivelse][Uddannelse][Opfattelse][Filosofi][Erkendelsesteori]
1.Kendskabsteorier
2.Kommunikere viden
3.Beliggende viden
4.Delvis viden
5.Videnskabelig viden
6.Religiøs betydning af viden
6.1.Som et mål for religiositet i religionens sociologi
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh