Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Tidlig islamisk filosofi
1.Oprindelse
1.1.Muhammad
2.Grene
2.1.Kalam
2.2.Falsafa
2.3.Nogle forskelle mellem Kalam og Falsafa
2.4.Hovedpersoner i Falsafa og deres kritikere
2.5.Judeo-islamisk filosofi
3.Skoler
3.1.Farabism
3.2.Avicennism
3.3.Averroism
4.Etik
4.1.Miljøfilosofi
4.2.Medicinsk etik
4.3.Humanisme
5.Logik
5.1.Logik i islamisk lov og teologi
5.2.Aristotelisk logik
5.3.Avicennian logik
6.Metafysik
6.1.Kosmologiske og ontologiske argumenter
6.2.Skelnen mellem essensen og eksistensen
6.3.Opstandelse
6.4.Sjæl og ånd
6.5.Tankeforsøg [Ændring ]
Yderligere information: Avicennism - på selvbevidsthedMens han blev fængslet i Fardajan-slottet nær Hamadhan, skrev Avicenna sit berømte "Floating Man" tankeeksperiment for at demonstrere menneskets selvbevidsthed og sjælens væsentlighed. Han henviste til den levende menneskelige intelligens, især det aktive intellekt, som han troede at være den hypostase, hvormed Gud kommunikerer sandheden til det menneskelige sind og giver orden og forståelighed til naturen. Hans "Floating Man" tankeeksperiment fortæller sine læsere at forestille sig at være suspenderet i luften, isoleret fra alle fornemmelser, som ikke indeholder nogen sensorisk kontakt med selv deres egne kroppe. Han hævder, at man i dette scenarie stadig ville have selvbevidsthed. Han konkluderer således, at ideen om selvet ikke logisk er afhængig af nogen fysisk ting, og at sjælen ikke skal ses relativt, men som et primært givet stof.Dette argument blev senere raffineret og forenklet af René Descartes på epistemiske vilkår, da han udtalte: "Jeg kan abstrakte fra antagelsen af ​​alle eksterne ting, men ikke fra min egen bevidsthed."
[Sind]
6.6.Tid
6.7.Sandhed
7.Naturfilosofi
7.1.atomisme
7.2.Kosmologi
7.4.fænomenologi
7.5.Filosofi af sindet
7.6.Sted og rum
8.Uddannelsesfilosofi
8.1.Grundskole
8.2.Ungdomsuddannelse
9.Videnskabsfilosofi
9.1.Videnskabelig metode
9.2.Eksperimentel medicin
9.3.Peer review
10.Andre felter
10.1.Erkendelsesteori
10.2.Eskatologi
10.3.Juridisk filosofi
10.5.Politisk filosofi
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh