Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Social filosofi [Ændring ]
Social filosofi er studiet af spørgsmål om social adfærd og fortolkninger af samfund og sociale institutioner med hensyn til etiske værdier snarere end empiriske forhold. Sociale filosoffer lægger vægt på at forstå de sociale sammenhænge for politiske, juridiske, moralske og kulturelle spørgsmål og til udvikling af nye teoretiske rammer, fra social ontologi til omsorgsetik til kosmopolitiske teorier om demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og global retfærdighed .
[Filosofi][Platon][Friedrich Nietzsche][Confucius][Averroes][aristotelisme][Buddhistisk filosofi][Kinesisk filosofi][Kristen filosofi][Kontinental filosofi][pragmatisme][Østfilosofi][platonisme][Ancient filosofi][Moderne filosofi][Erkendelsesteori][Retslære][Politisk filosofi][Oversigt over filosofien][Liste over uløste problemer i filosofien][Kvinder i filosofi]
1.Underdiscipliner
2.Relevante spørgsmål
3.Sociale filosoffer
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh