Medlem : Logon |Registrering |Upload viden
Søg
Social forandring [Ændring ]
Social forandring er en ændring i samfundets sociale orden. Social forandring kan omfatte ændringer i naturen, sociale institutioner, sociale adfærd eller sociale forhold.
[Sociologisk teori][Strukturel funktionalisme][Konfliktsteorier][Social forskning][Kvantitativ forskning][Sammenligning af historisk forskning][Matematisk sociologi][Computational sociology][Etnografi][positivisme][Kritisk teori][Kriminologi][Kulturens sociologi][Udviklingsteori][Uddannelsens sociologi][Familiens sociologi][Feministisk sociologi][Kønssociologi][Sociologi for sundhed og sygdom][Videnskabssociologi][Juridisk sociologi][Medicinsk sociologi][Militær sociologi][Organisationsteori][Politisk sociologi][Sociologi af race og etniske relationer][Landdistriktsosiologi][Social bevægelse][Socialpsykologi: sociologi][Social stratifikation][Videnskab, teknologi og samfund][Social konstruktion af teknologi][Urban sociologi][Bibliografi om sociologi]
1.Definition
2.Fremtrædende teorier
3.Nuværende sociale ændringer
3.1.Globale demografiske skift
3.2.Kønsmønstre af arbejde og pleje
[Upload Mere Indhold ]


Copyright @2018 Lxjkh