عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
[اصلاح ] انجمن بین المللی صدا و آرشیو صوتی و تصویری
انجمن بین المللی آرشیو صوتی و تصویری (IASA) در سال 1969 تأسیس شد تا به عنوان یک انجمن برای همکاری بین آرشیو، کتابخانه ها و افرادی که علاقه مند به حفظ اسناد صوتی و تصویری ضبط شده اند، خدمت کنند.
اهداف IASA.1
عضویت.2
فعالیت های IASA.3
کنفرانس سالانه.4
انتشارات.5
جوایز و کمک هزینه.6
همکاری.7
کمیته ها و بخش ها.8
شاخه های منطقه ای.9
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر