عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
انجمن بین المللی صدا و آرشیو صوتی و تصویری
اهداف IASA.1
[اصلاح ] عضویت.2
IASA دارای اعضای بیش از 70 کشور است که از مجموعه گسترده ای از آرشیو های صوتی و تصویری و منافع شخصی متمایز می شوند که از طریق تمرکز آنها بر موضوعات و حوزه های خاص متمایز می شوند، به عنوان مثال: بایگانی برای انواع ضبط های موسیقی، اسناد صوتی تاریخی، ادبی، فولکلوریک و قومی تولیدات تئاتر و مصاحبه های تاریخ شفاهی، زیست آکوستیک، صداهای محیطی و پزشکی، ضبط زبانی و گفتار و همچنین ضبط برای اهداف قانونی.
فعالیت های IASA.3
کنفرانس سالانه.4
انتشارات.5
جوایز و کمک هزینه.6
همکاری.7
کمیته ها و بخش ها.8
شاخه های منطقه ای.9
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر