عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
انجمن بین المللی صدا و آرشیو صوتی و تصویری
اهداف IASA.1
عضویت.2
فعالیت های IASA.3
کنفرانس سالانه.4
انتشارات.5
جوایز و کمک هزینه.6
همکاری.7
کمیته ها و بخش ها.8
[اصلاح ] شاخه های منطقه ای.9
اتریش، بریتانیا و ایرلند، مناطق آلمانی-سوئیسگروم، کشورهای شمال اروپا و ایتالیا دارای انجمن های ملی و منطقه ای IASA با عضویت و فعالیت های خود هستند.
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر