عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
[اصلاح ] اتحادیه نویسندگان آذربایجان
اتحادیه نویسندگان آذربایجانی (آذربایجانی: آذربایجان یزیزلیار بیریلی) بزرگترین سازمان دولتی نویسندگان، شاعران و تبلیغ کنندگان آذربایجان است. در حال حاضر بیش از 1500 عضو دارد. این در تاریخ 13 ژوئن 1934 تأسیس شد، زمانی که آذربایجان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود به عنوان جمهوری آذربایجان جمهوری سوسیالیست.
[زبان آذربایجانی]
تاریخ.1
ساختار.2
رئیس.3
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر