عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
[اصلاح ] وادی همامات
Wadi Hammamat (انگلیسی: Valley of Many Baths) یک تخت رودخانه خشک در صحرای شرقی مصر است که تقریبا نیم ساعت بین القصیر و قنا است. این منطقه معدن بزرگ و مسیر تجاری شرق از دره نیل در دوران باستان بوده است و سه هزار ساله از سنگ های نقاشی و نقاشی های دیواری آن را یک سایت بزرگ علمی و گردشگری امروز می داند.
[وادی]
مسیر تجاری.1
معادن.2
حکاکی.3
دوران عادی.4
شرح اروپایی مدرن.5
اهمیت کتاب مقدس.6
فرهنگ محبوب.7
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر