સભ્ય : પ્રવેશ કરો |નોંધણી |અપલોડ કરો જ્ઞાન
માટે શોધ
આંખો જુઓ કરતાં વધુ કરો [સુધારો ]
"આઈઝ ડૂ મોર થાન સી" એ આઇઝેક અસિમોવ દ્વારા વિજ્ઞાનની કલ્પનાની ટૂંકી વાર્તા છે.
[આઇઝેક એસિમોવ][યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ][અંગ્રેજી ભાષા][લઘુ વાર્તા][હાર્ડકવર][પેપરબેક]
1.પૃષ્ઠભૂમિ
2.પ્લોટ સારાંશ
[અપલોડ કરો વધુ અનુક્રમણિકા ]


કૉપિરાઇટ @2018 Lxjkh