Член : Најава |Регистрација |Неуспешно знаење
Барај
Договорот од Фонд ду Лак [Модификација ]
Договорот од Фонд du Lac може да се однесува на било кој од двата договори направени и потпишани во Дулут, Минесота, меѓу САД и Обибве (Chippewa) Индијанци.
[Соединети Држави]
1.1826 Договор на Фонд ду Лак
1.1.Потписници
2.1847 Договор на Фонд ду Лак
2.1.Потписници 2
[Испратите Повеќе Содржина ]


Авторски права @2018 Lxjkh