Член : Најава |Регистрација |Неуспешно знаење
Барај
Музички штанд [Модификација ]
Музички стенд е пиедестал или покачена решетка дизајнирана да држи хартија или листови музика во позиција за читање. Повеќето музика се залага за оркестрална, камерна музика или инструменти со соло оркестар-семејство (виолина, обоа, труба, итн.) Може да се кренат или спуштаат за да се приспособат на седиште или стоечки изведувачи или изведувачи со различни височини. Многу видови на инструменти за тастатура имаат вградена или отстранлива музичка решетка или штанд каде што може да се става лист музика. Музичките штандови им овозможуваат на музичарите да читаат лист музика или резултати додека свират инструмент или диригент, бидејќи штандот ги остава слободни рацете. Музичките штандови понекогаш се користат од пејачи, но за хорови, пејачите обично ја држат својата музика во папка и пејачите што прават соло рецитали или оперски изведби обично ги меморираат текстовите и мелодиите. Некои пејачи ги користат штандовите, како што се гостин-пејачите и свадбените вокалисти кои имаат репертоар на стотици песни, што ги отежнува сеќавањето на сите стихови.
[Оркестар][Камерна музика][Opera]
1.Видови
1.1.Преклопен
1.1.1.Лесни
1.1.2.Тешки
1.2.Не-преклопен
1.3.Дигитален
1.4.Марш бенд
1.5.Спроведување
1.6.Инструменти за тастатура
1.7.Маса
2.Предизвици
3.Споредба со музика биро
[Испратите Повеќе Содржина ]


Авторски права @2018 Lxjkh