Член : Најава |Регистрација |Неуспешно знаење
Барај
Едгар Вуд центар [Модификација ]
Центарот Едгар Вуд е поранешна црква Христова, зграда на научник во Fallowfield, Манчестер, Англија. Певснер ја сметал за "единствената религиозна градба во Ланкашир која би била неопходна во истражувањето на црковниот дизајн на дваесеттиот век во цела Англија". Тоа е зграда од листата I, а во Регистарот на згради во ризик што ја одржува Историска Англија.
[Географски координатен систем][Христијанска деноминација][Архитект][Николаус Певснер]
1.Историја
[Испратите Повеќе Содржина ]


Авторски права @2018 Lxjkh