Ahli : Masuk |Pendaftaran |Naik pengetahuan
Carian
Kemerdekaan [Pengubahsuaian ]
Kemerdekaan adalah syarat negara, negara, atau negara di mana penduduk dan penduduknya, atau sebahagian daripadanya, menjalankan pemerintahan sendiri, dan biasanya kedaulatan, ke atas wilayah. Sebaliknya kemerdekaan adalah wilayah yang bergantung.
[Amerika Utara][Deklarasi Kemerdekaan Amerika Syarikat][Chile][Wilayah yang bergantung]
1.Definisi kemerdekaan
1.1.Perbezaan antara kebebasan dan autonomi
2.Pengisytiharan kemerdekaan
3.Tinjauan sejarah
4.Benua
[Memuat naik More Kandungan ]


Copyright @2018 Lxjkh