Ahli : Masuk |Pendaftaran |Naik pengetahuan
Carian
Sistem koordinat geografi [Pengubahsuaian ]
Sistem koordinat geografi ialah sistem koordinat yang digunakan dalam geografi yang membolehkan setiap lokasi di Bumi ditentukan oleh satu set nombor, huruf atau simbol. Koordinat sering dipilih sedemikian rupa sehingga salah satu daripada angka mewakili kedudukan menegak, dan dua atau tiga dari angka mewakili kedudukan mendatar. Pilihan umum koordinat ialah latitud, longitud dan ketinggian.
Untuk menentukan lokasi pada peta dua dimensi memerlukan unjuran peta.
1.Sejarah
2.Latitud (al) latitud dan longitud
3.Mengukur ketinggian menggunakan datum
3.1.Kerumitan masalah
3.2.Garis asas yang biasa
3.3.Datums
4.Peta projek
4.1.Sistem UTM dan UPS
4.2.Sistem koordinat stereoskopi
5.Koordinat Cartesian
5.1.Bumi berpusat, tetap bumi
5.2.Koordinat tempatan timur, utara, sehingga (ENU)
5.3.Koordinat utara, timur, bawah (NED) tempatan
6.Mengekalkan latitud dan longitud sebagai unit linier
7.Koordinat geostasioner
8.Pada badan angkasa yang lain
[Memuat naik More Kandungan ]


Copyright @2018 Lxjkh