Ahli : Masuk |Pendaftaran |Naik pengetahuan
Carian
Fiksyen Sains Asimov [Pengubahsuaian ]
Fiksyen Sains Asimov (ISSN 1065-2698) adalah majalah fiksyen sains Amerika yang menerbitkan fiksyen sains dan fantasi dinamakan oleh pengarang fiksyen sains Isaac Asimov. Ia diterbitkan oleh penerbitan Penny. Dari Januari 2017, kekerapan penerbitan dua kali setahun (enam isu setahun).
Peredaran pada tahun 2012 adalah 22,593, seperti yang dilaporkan dalam majalah majalah Locus tahunan.
[Fiksyen sains][OCLC][Majalah fiksyen sains]
1.Sejarah
1.1.Penyunting
2.Pengarang diterbitkan dalam Fiksyen Sains Asimov
[Memuat naik More Kandungan ]


Copyright @2018 Lxjkh