Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Natuur [Wijziging ]
De natuur, in de breedste zin van het woord, is de natuurlijke, fysieke of materiële wereld of het universum. "Natuur" kan verwijzen naar de verschijnselen van de fysieke wereld, en ook naar het leven in het algemeen. De studie van de natuur is een groot deel van de wetenschap. Hoewel mensen deel uitmaken van de natuur, wordt menselijke activiteit vaak begrepen als een aparte categorie van andere natuurlijke verschijnselen.
Het woord 'natuur' is afgeleid van het Latijnse woord 'natura' of 'essentiële eigenschappen, aangeboren aanleg' en werd in de oudheid letterlijk 'geboorte' genoemd. Natura is een Latijnse vertaling van het Griekse woord physis (φύσις), dat oorspronkelijk betrekking had op de intrinsieke kenmerken dat planten, dieren en andere kenmerken van de wereld zich vanzelf ontwikkelen. Het concept van de natuur als geheel, het fysieke universum, is een van de vele uitbreidingen van het oorspronkelijke begrip; het begon met bepaalde kerntoepassingen van het woord φύσις door pre-socratische filosofen, en heeft sindsdien gestaag aan geld gewonnen. Dit gebruik werd voortgezet tijdens de komst van de moderne wetenschappelijke methode in de laatste paar eeuwen.
Binnen de verschillende gebruiken van het woord vandaag, verwijst "natuur" vaak naar geologie en dieren in het wild. De natuur kan verwijzen naar het algemene rijk van levende planten en dieren, en in sommige gevallen naar de processen die geassocieerd zijn met levenloze objecten - de manier waarop bepaalde soorten dingen bestaan ​​en veranderen uit zichzelf, zoals het weer en de geologie van de aarde. Het wordt vaak gezien als de "natuurlijke omgeving" of wildernis - wilde dieren, rotsen, bossen, en in het algemeen die dingen die niet wezenlijk veranderd zijn door menselijk ingrijpen, of die aanhouden ondanks menselijk ingrijpen. Bijvoorbeeld, gefabriceerde objecten en menselijke interactie worden over het algemeen niet als onderdeel van de natuur beschouwd, tenzij ze worden gekwalificeerd als bijvoorbeeld 'de menselijke natuur' of 'de hele natuur'. Dit meer traditionele concept van natuurlijke dingen dat vandaag de dag nog steeds te vinden is, maakt een onderscheid tussen het natuurlijke en het kunstmatige, waarbij het kunstmatige wezen begrepen wordt als datgene wat tot stand is gebracht door een menselijk bewustzijn of een menselijke geest. Afhankelijk van de specifieke context, kan de term "natuurlijk" ook worden onderscheiden van het onnatuurlijke of het bovennatuurlijke.
[Universum][Wetenschap][Pre-socratische filosofie][Natuurlijke omgeving][Wildernis][Geest][Bovennatuurlijk]
1.Aarde
1.1.Geologie
1.1.1.Geologische evolutie
1.2.Historisch perspectief
2.Sfeer, klimaat en weer
3.Water op aarde
3.1.Oceans
3.2.Lakes
3.2.1.vijvers
3.3.Rivers
3.4.streams
4.ecosystemen
4.1.Wildernis
5.Leven
5.1.Evolutie
5.2.microben
5.3.Planten en dieren
6.Menselijke relatie
6.1.Esthetiek en schoonheid
7.Materie en energie
8.Voorbij de aarde
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh