Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Integer overflow [Wijziging ]
Bij computerprogrammering treedt een integeroverloop op als een rekenkundige bewerking probeert een numerieke waarde te creëren die buiten het bereik ligt dat kan worden weergegeven met een gegeven aantal bits - groter dan het maximum of lager dan de minimaal representeerbare waarde.
Het meest voorkomende resultaat van een overloop is dat de minst significante representeerbare bits van het resultaat worden opgeslagen; het resultaat zou het maximum (dat wil zeggen modulo-vermogen van twee) omwikkelen.
Een overstroomtoestand kan resultaten opleveren die tot ongewenst gedrag leiden. In het bijzonder, als de mogelijkheid niet is voorzien, kan overflow de betrouwbaarheid en veiligheid van een programma in gevaar brengen.
Voor sommige toepassingen, zoals timers en klokken, kan wikkelen op overloop wenselijk zijn. De C11-standaard stelt dat modulo wrapping voor niet-getekende gehele getallen het gedefinieerde gedrag is en dat de term overflow nooit van toepassing is "een berekening waarbij niet-ondertekende operanden zijn betrokken, kan nooit overlopen."
Op sommige processoren zoals grafische verwerkingseenheden (GPU's) en digitale signaalprocessors (DSP's) die verzadigingsrekenkunde ondersteunen, zouden overloopen resultaten worden "ingeklemd", d.w.z. ingesteld op de minimum- of maximumwaarde in het representeerbare bereik in plaats van ingepakt.
[Kilometerteller][Computer programmeren][Rekenkundig][Grafische verwerkingseenheid]
1.Oorsprong
2.vlaggen
3.Definitievariaties en dubbelzinnigheid
4.Methoden om problemen met gehele overloop tegen te gaan
5.Voorbeelden
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh