Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
1974 in poëzie [Wijziging ]
Nationaliteitswoorden verwijzen naar artikelen met informatie over de poëzie of literatuur van de natie (bijvoorbeeld het Iers of Frankrijk).
[Lijst van jaren in poëzie]
1.Evenementen
2.Works gepubliceerd in het Engels
2.1.Australië
2.2.Canada
2.3.India, in het Engels
2.4.Ierland
2.5.Nieuw Zeeland
2.7.Verenigde Staten
2.7.1.bloemlezingen
2.7.2.Vertalingen in de Verenigde Staten
2.8.anders
3.Works gepubliceerd in andere talen
3.1.Denemarken
3.2.Frans
3.2.1.Canada, in het Frans
3.2.2.Frankrijk
3.2.2.1.Kritiek, geleerdheid en biografie in Frankrijk
3.2.3.Anders, in het Frans
3.3.Duitse taal
3.3.1.West-Duitsland
3.4.Hebreeuws
3.5.Hongarije
3.6.Indië
3.6.1.Bengalees
3.6.2.Anders in India
3.7.Portugese taal
3.7.1.Brazilië
3.7.2.Portugal
3.8.Russisch
3.9.Zweden
3.10.Jiddisch
3.11.Spaanse taal
3.11.1.Spanje
3.11.2.Latijns Amerika
3.12.Andere 2
4.Prijzen en onderscheidingen
4.1.Canada 2
4.2.Verenigd Koninkrijk 2
4.3.Verenigde Staten 2
4.4.Franse taal 2
4.4.1.Frankrijk 2
5.geboorten
6.Sterfgevallen
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh