Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
opstel [Wijziging ]
Een essay is in het algemeen een stuk dat de eigen argumentatie van de auteur bevat - maar de definitie is vaag, overlapt met die van een artikel, een pamflet en een kort verhaal. Essays zijn van oudsher sub-geclassificeerd als formeel en informeel. Formele essays worden gekenmerkt door 'ernstig doel, waardigheid, logische organisatie, lengte', terwijl het informele essay wordt gekenmerkt door 'het persoonlijke element (zelfopenbaring, individuele voorkeuren en ervaringen, vertrouwelijke manier van doen), humor, sierlijke stijl, kruipende structuur, onconventionaliteit of nieuwheid van thema, "etc.Essays worden vaak gebruikt als literaire kritiek, politieke manifesten, geleerde argumenten, observaties van het dagelijks leven, herinneringen en reflecties van de auteur. Bijna alle moderne essays zijn geschreven in proza, maar werken in coupletten zijn essays genoemd (bijv. Alexander Pope's An Essay on Criticism and An Essay on Man). Hoewel beknoptheid meestal een essay definieert, zijn omvangrijke werken zoals John Locke's An Essay over menselijk begrip en Thomas Malthus's An Essay over het bevolkingsbeginsel voorbeelden van tegenstellingen. In sommige landen (bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Canada) zijn essays een belangrijk onderdeel van het formele onderwijs geworden. Secundaire studenten krijgen gestructureerde essay-formats om hun schrijfvaardigheid te verbeteren; toelatingsexamen worden vaak gebruikt door universiteiten bij het selecteren van sollicitanten, en in de humaniora en sociale wetenschappen worden essays vaak gebruikt als een manier om de prestaties van studenten tijdens eindexamens te beoordelen.Het concept van een 'essay' is uitgebreid naar andere mediums dan alleen schrijven. Een filmessay is een film die vaak documentaire filmstijlen bevat en meer gericht is op de evolutie van een thema of idee. Een fotografisch essay behandelt een onderwerp met een gekoppelde reeks foto's die mogelijk bijbehorende tekst of bijschriften bevatten.
[Argument][brochure][Kort verhaal][Literaire kritiek][Proza][Onderwijs]
1.Definities
2.Geschiedenis
2.1.Europa
2.2.Japan
3.Formulieren en stijlen
3.1.Oorzaak en gevolg
3.2.Classificatie en verdeling
3.3.Vergelijk en contrasteer
3.4.Beschrijvend
3.5.dialektiek
3.6.gewaarmerking
3.7.vertrouwd
3.8.Geschiedenis (scriptie)
3.9.Verhaal
3.10.betogend
3.11.economisch
3.12.reflecterende
3.13.Andere logische structuren
4.Academic
5.Tijdschrift of krant
6.werk
7.Niet-literaire typen
7.1.Film
7.2.Muziek
7.3.fotografie
7.4.Beeldende Kunsten
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh