Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Social Bonding and Nurture Kinship [Wijziging ]
Social Bonding and Nurture Kinship: Compatibility between Cultural and Biological Approaches is een boek over menselijk verwantschap en sociaal gedrag van Maximilian Holland, gepubliceerd in 2012. Het werk synthetiseert de perspectieven van evolutionaire biologie, psychologie en sociaal-culturele antropologie naar begrip van menselijke sociale binding en coöperatief gedrag . Het presenteert een theoretische behandeling die velen beschouwen als bestaande vragen over de juiste plaats van genetische (of 'bloed') verbindingen in menselijke verwantschap en sociale relaties opgelost hebben, en een synthese die 'meer genuanceerde ondernemingen zou moeten inspireren bij het toepassen van Darwiniaanse benaderingen van socioculturele antropologie ". Het boek is "Een mijlpaal op het gebied van de evolutionaire biologie" genoemd, "die de kern raakt van de zaak betreffende de controversiële relatie tussen verwantschapscategorieën, genetische verwantschap en de voorspelling van gedrag", "plaatst genetisch determinisme in het juiste perspectief" en dient als "een lichtend voorbeeld van wat kan worden bereikt wanneer excellente wetenschappers volledig over disciplinaire grenzen heen gaan."
Het doel van het boek is om te laten zien dat "correct geïnterpreteerde, culturele antropologische benaderingen (en etnografische gegevens) en biologische benaderingen perfect verenigbaar zijn met betrekking tot processen van sociale binding bij mensen." De positie van Holland is gebaseerd op het aantonen dat de dominante biologische theorie van sociaal gedrag (inclusieve fitness theorie) meestal verkeerd begrepen wordt om te voorspellen dat genetische banden noodzakelijk zijn voor de expressie van sociaal gedrag, terwijl in feite de theorie alleen genetische associaties impliceert als noodzakelijk voor de evolutie van sociaal gedrag. Terwijl rigoureuze evolutionaire biologen het onderscheid tussen deze niveaus van analyse al lang begrepen hebben (zie de vier vragen van Tinbergen), hebben eerdere pogingen om inclusieve fitness-theorie toe te passen voor mensen vaak het onderscheid tussen evolutie en expressie over het hoofd gezien.
Afgezien van zijn centrale argument, worden de bredere filosofische implicaties van het werk van Holland door commentatoren beschouwd als dat het zowel "helpt om een ​​lang bestaande disciplinaire warboel te ontwarren" en "de relatie tussen biologische en sociaal-culturele benaderingen van menselijke verwantschap verduidelijkt." Er wordt beweerd dat het boek "aantoont dat een alternatieve niet-deterministische interpretatie van de evolutionaire biologie meer compatibel is met feitelijk menselijk sociaal gedrag en met de kaders die de sociaal-culturele antropologie hanteert" en dientengevolge "een overtuigende, solide en geïnformeerde slag oplevert". het residuele genetische determinisme dat nog steeds de interpretatie van sociaal gedrag beïnvloedt. "
[Psychologie][Verwantschap][Monogamie][Polygynie][Bruid prijs][Familie][samenwoning][patrilineaire afstamming][Nucleaire familie][Kinship-terminologie][Jack Goody][Claude Lévi-Strauss][Bronisław Malinowski][Margaret Mead][Alliantietheorie][Feministische antropologie][Interpersoonlijke relatie][Scheiden][Liefde][Passion: emotie][Menselijke seksualiteit]
1.Korte inhoud
1.1.Verdere discussie over 'bloedverwantschap'
1.2.Evolutionaire biologietheorie van sociaal gedrag
1.3.Sociobiologie en verwantschap
1.4.Proximate mechanismen en 'kin recognition'
1.5.Primaat sociale binding en hechtingstheorie
1.6.Verwerk en voed verwantschap in mensen
1.7.Conclusie
2.Receptie en beoordelingen
2.1.Algemeen
2.2.Socioculturele antropologie
2.3.Biologie
3.Gepubliceerd debat en kritiek op het boek
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh