Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Schotse taal [Wijziging ]
Schotten is het Germaanse taalras dat wordt gesproken in Lowland Schotland en delen van Ulster (waar het lokale dialect bekend staat als Ulster Scots). Het wordt ook wel Lowland Scots genoemd om het te onderscheiden van het Schotse Gaelic, de Keltische taal die zich historisch gezien beperkte tot de meeste hooglanden, de Hebriden en Galloway na de 16e eeuw. De Schotse taal ontwikkelde zich tijdens de Midden-Engelse periode als een afzonderlijke entiteit.
Omdat er geen algemeen aanvaarde criteria zijn om een ​​taal te onderscheiden van een dialect, zijn geleerden en andere belanghebbenden het vaak oneens over de taalkundige, historische en sociale status van de Schotten en met name de relatie met het Engels. Hoewel er een aantal paradigma's bestaat om onderscheid te maken tussen talen en dialecten, leveren deze vaak tegenstrijdige resultaten op. Brede schotten bevinden zich aan het ene uiteinde van een bipolair linguïstisch continuüm, met aan de andere kant Schots standaard Engels. Schotten wordt vaak beschouwd als een van de oude variëteiten van het Engels, maar het heeft zijn eigen verschillende dialecten. Als alternatief wordt Schots soms behandeld als een aparte Germaanse taal, op de manier waarop Noors nauw verbonden is met, maar toch verschillend is van, Deens.
Een onderzoek van de Schotse regering uit 2010 naar de 'publieke houding ten opzichte van de Schotse taal' wees uit dat 64% van de respondenten (ongeveer 1000 personen die een representatieve steekproef van de volwassen bevolking van Schotland zijn) niet echt Schotten als een taal beschouwt, maar het ook vond dat "de meest voorkomende sprekers het minst geneigd zijn om het erover eens te zijn dat het geen taal is (58%) en degenen die nooit Scots spreken die dit waarschijnlijk zullen doen (72%)". In de Schotse volkstelling van 2011 werd een vraag gesteld over het vermogen van de Schotse taal.
[Tweede taal][Germaanse talen][Engels-Friese talen][Oud Engels][Middel Engels][Early Scots][Ulster Scots dialecten][Latijns schrift][Europees handvest voor regionale of minderheidstalen][Lijst met taalregulators][ISO 639-2][Glottolog][Observatorium van Linguasphere][Geschiedenis van de Schotse taal][Variety: taalkunde][tongval]
1.Nomenclatuur
1.1.Etymologie
2.Geschiedenis
3.Geografische distributie
4.staat
4.1.Taalverschuiving
4.2.Taal revitalisatie
5.Aantal sprekers
6.Literatuur
7.Spelling
7.1.Voorbeeldtekst van moderne schotten
8.Grammatica
9.klankleer
9.1.klinkers
9.2.medeklinkers
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh