Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Jezus van Nazareth: miniserie
1.Plotsamenvatting [Wijziging ]
De verhaallijn van Jezus van Nazareth is een soort filmisch Diatessaron, oftewel "Evangelie-harmonie", die de verhalen van alle vier de nieuwtestamentische verhalen vermengt. Het vraagt ​​een vrij naturalistische benadering, waarbij speciale effecten worden onderdrukt wanneer wonderen worden afgebeeld en Jezus wordt voorgesteld als min of meer gelijkelijk goddelijk en menselijk. De bekende christelijke afleveringen worden chronologisch gepresenteerd: de verloving en later het huwelijk van Maria en Jozef; de Annunciatie; de Visitatie; de besnijdenis van Johannes de Doper; de geboorte van Jezus; het bezoek van de koningen; de besnijdenis van Jezus; de telling van Quirinius; de vlucht naar Egypte en het bloedbad van de onschuldigen; het vinden in de tempel; het doopsel van Jezus; de vrouw betrapt op overspel; Jezus helpt Peter de vis te vangen; de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15: 11-32); een dialoog tussen Jezus en Barabbas (niet-bijbels); Het etentje van Matthew; de Bergrede; debatteren met Joseph van Arimathea; de genezing van de blinde bij het zwembad; de Opwekking van Lazarus (Johannes 11:43); het voeden van de vijfduizend; de intocht in Jeruzalem; Jezus en de geldwisselaars; dialoog met Nicodemus; het laatste Avondmaal; het verraad van Jezus door Judas; Petrus verloochent Christus en bekeert zich ervan; het oordeel van Jezus door Pilatus ("Ecce Homo"); de Johannine Passion Narrative (Johannes 18-19, inclusief de ondraaglijke pijn in de tuin); de uitvoering van het kruis; de kruisiging van Christus (Laurence Olivier's Nicodemus reciteert de passage "Lijdend dienstknecht" [Jesaja 53: 3-5] terwijl hij hulpeloos kijkt naar de gekruisigde Messias); de ontdekking van het lege graf; en een verschijning van de verrezen Christus aan zijn discipelen. De verhaallijn van de film eindigt met het niet-bijbelse personage Zerah en zijn collega's die wanhopig in het lege graf kijken. Zerah klaagt: "Nu begint het. Het begint allemaal".
[Aankondiging][Geboorte van Jezus][Bloedbad van de onschuldigen][Doop van Jezus][Stations van het kruis]
2.Gegoten
3.Productie
3.1.Powells beeld van Jezus
4.Latere uitzendingen en versies
5.Ontvangst
5.1.Prijzen en nominaties
5.2.Kritiek
5.3.Narratieve afwijkingen van de evangeliën
6.Quasi-sequel
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh