Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Faculteit der advocaten [Wijziging ]
De Faculteit der Advocaten is een onafhankelijk orgaan van advocaten die zijn toegelaten om als advocaat voor de rechtbanken van Schotland te praktiseren, met name het Court of Session en de High Court of Justiciary. De Faculteit der Advocaten is een bestanddeel van het College van Justitie en is gevestigd in Edinburgh.
Pleitbezorgers hebben het voorrecht om om welke reden dan ook te pleiten voor een van de rechtbanken van Schotland, waaronder de Sheriff Courts en District Courts, waar raadslieden niet bij wet worden uitgesloten.
[Schotse regering][Sheriff court][Sheriff court][Raad]
1.Geschiedenis
2.Organisatie en bestuur
2.1.Gratis juridische dienst
3.Huidig ​​lidmaatschap
4.Advocates Library
4.1.Bereik van materialen
4.2.Geschiedenis 2
5.Decanen van de Faculteit der Advocaten
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh