Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Leigh Hunt
1.Biografie
1.1.Vroege leven
1.2.Onderwijs
1.3.Familie
1.4.Kranten
1.4.1.De examinator
1.4.2.De reflector
1.4.3.De indicator
1.4.4.De metgezel
1.5.Poëzie [Wijziging ]
In 1816 maakte hij een stempel in de Engelse literatuur met de publicatie van Story of Rimini, gebaseerd op de tragische episode van Francesca da Rimini verteld in Dante's Inferno. Hunt's voorkeur ging onmiskenbaar uit naar de versstijl van Chaucer, aangepast aan het moderne Engels door John Dryden, in tegenstelling tot het epigrammatische couplet van Alexander Pope dat het had vervangen. Het gedicht is een optimistisch verhaal dat indruist tegen de tragische aard van het onderwerp. De luchtigheid en vertrouwdheid van Hunt, vaak ontaard in het belachelijke, maakten hem later een doelwit voor spot en parodie.
In 1818 verscheen een bundel gedichten getiteld Foliage, in 1819 gevolgd door Hero en Leander, en Bacchus en Ariadne. In hetzelfde jaar herdrukt hij deze twee werken met The Story of Rimini en The Descent of Liberty met de titel Poëticale werken, en startte hij de indicator, waarin enkele van zijn beste werk verscheen. Zowel Keats als Shelley behoorden tot de rond Hampstead verzamelde cirkel, waaronder ook William Hazlitt, Charles Lamb, Bryan Procter, Benjamin Haydon, Charles Cowden Clarke, C.W. Dilke, Walter Coulson en John Hamilton Reynolds. Deze groep stond bekend als de Hunt Circle of, pejoratief, als de Cockney School.
Enkele van de populairste gedichten van Hunt zijn "Jenny kiss'd Me", "Abou Ben Adhem and the Angel" en "A Night-Rain in Summer".
[Modern Engels][Percy Bysshe Shelley]
2.Vriendschap met Keats en Shelley
3.Meer financiële problemen
4.Andere werken
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh