Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Lijst met vervangen leenwoorden in het Turks
1.Connotaties en implicaties van woordkeuze
2.Oorsprong van de woorden in het Turks vocabulaire
4.Lijsten met vervangen leenwoorden
4.1.Leningwoorden van Arabische oorsprong
4.2.Leenwoorden van Franse oorsprong
4.3.Leenwoorden van Perzische afkomst [Wijziging ]
De lijst geeft het Ottomaanse Turkse woord, de moderne spelling van het woord in het Turks (zoals voorgesteld door TDK), het moderne Turkse equivalent, en de betekenis ervan in het Engels.
De meeste oorspronkelijke Perzische woorden worden nog steeds veel gebruikt in het moderne Turks. In feite zijn er meer dan 1500 Perzische woorden in het Turks. Voor veel van de Perzische woorden (in tegenstelling tot Arabische woorden) is er echter geen door TDK voorgeschreven equivalent. TDK heeft niet zo veel moeite gedaan om de Perzische woorden te vervangen als voor Arabische woorden, vooral omdat de Perzische woorden beter in de taal werden opgenomen. Arabische taal en cultuur wordt door Turken over het algemeen gezien als 'buitenlandser' dan Perzische taal en cultuur, die al sinds de tijd van de Achaemeniden inheems was in Anatolië en daarna duizenden jaren daarna werd bezocht door andere dynastieën met een aanwezigheid in Anatolië, zoals zoals de Sasanians, Seleucids, Seltsjoeken, Sultanaat van Rum, en ten slotte, de Ottomanen, onder anderen.
* Nieuwe woorden die niet zo vaak worden gebruikt als de oude woorden.
4.4.Loanwords van andere oorsprong
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh