Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Lijst van mensen gerelateerd aan Koranverzen [Wijziging ]
Deze pagina is een lijst van mensen met betrekking tot Koranverzen:
[Islamitische eschatologie][Koran en wonderen][Hafiz: Quran][Geschiedenis van de Koran]
1.Ahl al-Bayt
1.1.Over het algemeen
1.1.1.3:61
1.1.2.33:33
1.2.Ali ibn Abu Talib
1.2.1.2.207
1.2.2.5.3
1.2.3.5.55
1.2.4.13.7
2.Mohammeds vrouwen
2.1.Khadija
2.2.Hafsa
2.3.Zaynab bint Jahsh
2.3.1.33:36
2.4.Sawda bint Zama
2.4.1.[Quran 4: 127]
3.Clans
3.1.Banu Abd-al-Manaf
3.1.1.Over het algemeen 2
3.1.1.1.102,1-2
3.1.2.A'as ibn Wa'il
3.1.2.1.108
3.2.Banu Sahm
3.2.1.Over het algemeen 3
3.2.1.1.102.1-2 2
3.3.Banu Makhzum
3.3.1.Walid ibn al-Mughira
3.3.1.1.[Koran 68:10] -13
3.4.Banu Zuhrah
3.4.1.Sa'd ibn Abi-Waqqas
3.4.1.1.[Quran 31:14]
3.5.Banu Hashim
3.5.1.Over het algemeen 4
3.5.1.1.26,214
3.5.2.Abu Lahab
3.5.2.1.111,1-5
3.6.Niet-geclassificeerde clan
3.6.1.Akhnas ibn Shariq
3.6.1.1.[Quran 2: 104]
3.6.1.2.[Quran 2: 204]
3.6.2.Uqbah ibn Abu Mu'ayt
3.6.2.1.[Quran 25:27]
3.6.3.Ubay ibn Khalaf
3.6.3.1.[Koran 25:27] 2
3.6.3.2.[Quran 8:17]
4.Sahaba
4.1.Zayd ibn Harithah
4.1.1.[Quran 33:37]
4.2.Salman de Perziër
4.2.1.[Quran 62: 3]
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh