Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Gezondheidszorg in Australië
1.Statistieken
2.Medicare [Wijziging ]
Het universele gezondheidszorgsysteem van Australië wordt hoofdzakelijk gefinancierd door, dat een groot deel van de kosten van gezondheidsdiensten financiert, inclusief die in openbare ziekenhuizen. wordt gedeeltelijk gefinancierd met een heffing van 2% (met uitzonderingen voor mensen met lage inkomens), waarbij de overheid geen rekening houdt met de algemene inkomsten.
Het betaalde bedrag omvat:

ziektekosten voor de patiënt op basis van het uitkeringsschema. Doorgaans dekt 75% van de huisarts, 85% van de specialist en 100% van de kosten van het ziekenhuis.
patiënten hebben mogelijk recht op andere concessies of voordelen
Patiënten hebben mogelijk recht op verdere uitkeringen zodra zij een zogenaamde vangnetdrempel overschreden hebben, op basis van de totale zorguitgaven voor het jaar.

De overheidsuitgaven voor gezondheidszorg bedragen ongeveer 67% van het totaal, onder het OESO-gemiddelde van 72%.
Het restant van de ziektekosten (uitgaande van pocketkosten of copayment) wordt door de patiënt betaald, tenzij de aanbieder van de service ervoor kiest bulkbetalingen te gebruiken en alleen de geplande vergoeding in rekening brengt, zonder de patiënt geen eigen risico te laten lopen. Wanneer een bepaalde dienst niet wordt gedekt, zoals tandheelkunde, optometrie en ambulancevervoer, moeten patiënten het volledige bedrag betalen, tenzij zij houder zijn van een zorgpas, die hen recht geeft op gesubsidieerde toegang. Niet gedekte diensten kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedekt door een ziekteverzekering.
3.Ziektekostenverzekering
4.Programma's en instanties
4.1.Federale initiatieven
4.2.Staatsprogramma's
4.3.Niet-gouvernementele organisaties
5.problemen
5.1.Workforce
5.2.Kwaliteit van zorg
5.3.Landelijke en afgelegen gezondheidszorg
6.initiatieven
7.Pieklichamen
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh