Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Fabel [Wijziging ]
Fable is een literair genre: een beknopt fictief verhaal, in proza ​​of in verzen, met dieren, legendarische schepselen, planten, levenloze voorwerpen of natuurkrachten die zijn antropomorfaseerd (gegeven menselijke kwaliteiten, zoals het vermogen om menselijke taal te spreken) en dat illustreert of leidt tot een bepaalde morele les (een "moraal"), die uiteindelijk expliciet als een kernregel kan worden toegevoegd.Een fabel verschilt van een gelijkenis in die zin dat dieren, planten, levenloze voorwerpen en natuurkrachten worden uitgesloten als actoren die spraak of andere vermogens van de mensheid aannemen.Gebruik is niet altijd zo duidelijk onderscheiden. In de King James Version van het Nieuwe Testament werd "μῦθος" ("mythos") door de vertalers als "fabel" weergegeven in de Eerste Brief aan Timotheüs, de Tweede Brief aan Timotheüs, de Brief aan Titus en de Eerste Brief van Peter .Een persoon die fabels schrijft is een fabulist.
[Proza][Vers: poëzie][Moreel]
1.Geschiedenis
1.1.Aesopic of de fabel van Aesopus
1.2.Afrika
1.3.Indië
1.4.Europa
1.5.Moderne tijd
2.fabulists
3.Klassiek
4.Modern
5.Opmerkelijke fabelcollecties
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh